Dane osobowe przetwarzane są zgodnie są zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi RODO oraz wewnętrzną dokumentacją  firmy.